Professor

Dean: SHAO Zhijiang

Deputy Dean: YE Song   HOU Dibo

Assistant Dean: XU Chao   ZHAO Chunhui

Faculty Name Title Contact Research Area