HR Affairs Yeye Zhu (86)-571-87951135 zhuxiaoye@zju.edu.cn
    R&D Affairs Ling Yu (86)-571-87952407 ylu@iipc.zju.edu.cn
    Undergraduate Student Affairs Yilin Xie (86)-571-87952458 fxx1032@zju.edu.cn
    Graduate Student Affairs Weihua Xu (86)-571-87952369 whxu@iipc.zju.edu.cn

College of Control Science and Engineering

Zhejiang University

38 Zheda Rd.(Yuquan Campus)

Hangzhou, Zhejiang 310027, P. R. China

cse@zju.edu.cn


您是第67990位访问者 

Copyright ©2018 College of Control Science and Engineering, Zhejiang

University. All rights reserved.